Skadeförebyggande projekt

Jämtlands distrikt fortsätter sitt arbete med  att arbeta aktivt för att förebygga skador inom samtliga områden; brand, vatten och inbrott.

Det sker med en intensiv informationsinsats med träffar nära föreningarna. Föreningar ska få praktisk hjälp för att öka möjligheterna att arbetar mer skadeförebyggande och därigenom minska skadeutfallet.

Mål

 • Att antalet skador och skadekostnaderna minskar inom distriktet
 • Att det skadeförebyggande arbetet intensifieras ut mot föreningarna i distriktet.
 • Att 20% av distriktens föreningar vidtar en eller flera åtgärder PÅMINNELSE,
  Jämtlands läns Bygdegårdsdistrikt har träffat ett avtal med
  NORRLANDSBRAND som ger rabatter vid översyn och inköp av utrustning
  för våra medlemsföreningar. Uppge detta vid kontakt med
  NORRLANDSBRAND då erhåller ni rabatt!
 • Länk till SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE

Projektledare

Jan Hammarlund

070-217 85 77
jans.hammarlund@telia.com