Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan BR-Z 2017

 

Verksamhetsplan för Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt 2017

Distriktet har till uppgift att stödja och verka för medlemsföreningarna i Jämtlands läns distrikt. Denna inriktning ligger som grund till de aktiviteter distriktet arrangerar. Länets bygdegårdar ska vara en naturlig mötesplats för alla i våra bygder och oavsett kön, ålder eller ursprung. Våra samlingsplatser ska bidra till ett hållbart samhälle och bidra till bygdernas utveckling. Bygdegårdar – mötesplatser för en levande attraktiv landsbygd – BRs tema under 2017.

Integration- möten mellan kulturer, människor, olika generationer och bakgrund i olika landskap och länder. Inom ramen för Landsbygds-programmet forsätter vi att utveckla bygdegården, både huset och dess innehåll. Den nya EU-perioden 2014-2020 med Lokalt Ledd Utveckling(LLU) genom Leadermetoden ger resurser för landsbygdsutveckling. Vi kommer att arbeta för att komma med i de regionala partnerskapen, hålla oss informerade och hålla kontakt med länsstyrelsen. Mer information om utvecklingen av Framtidens Bygdegårdsrörelse kommer att ske på distriktsstämman.

 

Samverkan – Se möjligheter med samverkan, skapa kontakter och bygga nätverk med andra föreningar inom kultursektorn, ungdomsverksamhet och med kommuner. För att öka samarbetet planeras även i år Bygdegårdsträffar ute i kommunerna.

 

Värdskap -1425 öppna dörrar varav 90 i Jämtland – ett värdskap som handlar både om välkomnande och bemötande i våra lokaler och om lokalens utformning och tillgänglighet.

 

Kulturstrategi – Distriktet deltar i ett kulturprojekt i samarbete med tre andra distrikt, för att ökakulturutbudet och scenkonsten i våra bygdegårdar. Vi samordnar och utvecklar samarbetet med Riksteatern Jämtland/Härjedalen, de lokala teaterföreningarna, ATR-Zäta, JKK- JämtlandsKulturKompani och Estrad Norr. Bygdegårdsföreningarna erbjuds en Bygdegårdsturné med Stråkkvartetten KVARTS V29-V30 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, till en lägre kostnad om fler är intresserade och med kulturbidrag från kommun och småplatsstöd från Riksteatern för hela Jämtland. I maj öppnar t ex Länskulturens Hörbart: https://lanskulturen.se/stod-och-bidrag/horbart/ 2017 är detjubileumsår för Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942). Det innebär att Hörbart kommer att prioritera och premiera arrangemang och program som har inslag av Peterson-Bergers musik, vilket ingår i KVARTS repetuar och kan då göra detta möjligt att genomföra en bygdegårdsturné.

 

Arrangemang – fortsätta med bygdegårdsforum för att stimulera, stödja och hjälpa till fler och hållbara evenemang i våra bygdegårdar. Inspiration och erfarenhetsutbyte är ett ledord. Speciellt vid Distriktsstämman lördag den 22/4 i Mattmar.

 

Utbildning – Styrelsens funktionärer inom kassörskap och revision. Visma SPCS förening, bokföringsprogram. Bygdegården 2.2 – värdskap och marknadsföring. Hemsida/Wordpress utbildning. Landsbygd 2.0 – processmötesmetod.

 

Bygg o försäkring – föreningarna har angivit behov av upprustningsarbete av både den inre och yttre miljön. Till detta kan distriktet hjälpa till med kunskap och kontakter samt bidra till erfarenhetsutbyte. Även när det gäller teknisk utrustning kan information och utbildning komma att ske. Vi kommer aktivt att informera och bistå våra medlemsföreningar om tillgänglighet i våra lokaler. Distriktet verkar för att öka säkerheten i våra bygdegårdar bland annat för att förhindra brand, stöld och vattenskador.

 

Miljö – Arbetet med de nya miljödiplomen skall fortsätta i länets bygdegårdar. Diskussioner om förenklingar och stöd i detta arbete kommer att ske.

Myndighetskontakter – Distriktet ska fortsätta att hjälpa till i kontakter med kommuner och andra myndigheter i länet för att underlätta i bygdegårdarnas vardagliga arbete. I övrigt arbeta efter de förslag och önskemål som medlemsföreningar och förbundet kommermed.

Styrelsen för Jämtlands Bygdegårdsdistrikt