Bli medlem

Årsavgiften för enskild medlem är 150:-, föreningar och företag 500:-/år. Vårt bankgiro nr: 5624-4346. Märk talongen med namn och adress.               Välkommen