Information om Landsbygdsprogrammet i Hultagårds bygdegård

hultagard-1-spt

En informationskväll om landsbygdsprogrammet hölls i Hultagårds bygdegård den 1 september. Ett trettiotal bygdegårdsfunktionärer från 14 föreningar var med på informationskvällen. Albert Söderlind från länsstyrelsen i Jönköping berättade om de olika möjligheterna att söka stöd från landsbygdsprogrammet. Carina G. Hördegård, BR berättade om aktuellt från förbundet samt om Boverksstöd. Jönköpings distriktsordförande Jan Andersson berättade om distriktet och presenterade styrelsen. De olika föreningarna berättade om sina bygdegårdar och gav tips på verksamhet. En trevlig informationskväll i Hultagårds fina bygdegård.

Här kan ni läsa Albert Söderlinds Power Point om stöd i landsbygdsprogrammet. Info landsbygdsprogrammet

Kommentera