Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Stämma 2015

image

40 personer på stämman varav 32 ombud från 13 föreningar Var den 12april samlade till distriktsstämma i Ingaboda bygdegård. Utöver stämmoförhandlingar fick ombuden bland annat information om det nya Landsbygdsprogrammet och ett kommande ungdomsprojekt.