Skadeförebyggande projekt

Jönköpings distrikt deltog i förbundets skadeförebyggande projekt under 2012- 2013.

Projektets inriktning var att arbeta aktivt för att förebygga skador inom samtliga områden; brand, vatten och inbrott.

Det skedde med en intensiv informationsinsats med träffar nära föreningarna. Föreningar fick praktisk hjälp för att öka möjligheterna att arbetar mer skadeförebyggande och därigenom minska skadeutfallet.

Mål

  • Att antalet skador och skadekostnaderna minskar inom distriktet
  • Att det skadeförebyggande arbetet intensifieras ut mot föreningarna i distriktet.
  • Att 20% av distriktens föreningar vidtar en eller flera åtgärder

Projektledare

K-G Svensson
070-606 74 07
skglintrup@yahoo.se