Välkommen

  • Att anordna och gå på fest, är roligt
  • Att hålla möten är nödvändigt
  • Att gå på studiecirkel är lärorikt
  • Att ordna utställningar är säljande
  • Att bada bastu är nyttigt


Var gör du detta bäst?

Jo, på Kalvsviks bygdegård!