Bli medlem

Att bli medlem i föreningen kostar 100 kr/kalenderår.

Betala in 100 kr till bankgiro 729-7567

Uppge namn, adress o telefon som meddelande