Bredband

Ones and Zeros Extending into Distance

December – 2017

Gästabudsstaden meddelar att grävningen kommer fortsätta nu i Januari om vädret tillåter efter ett uppehåll pga att avtal med både LST och trafikverket tagit extremt mycket längre tid att få klara.

Klicka här för hela meddelandet

September -2017

Grävning är påbörjad i Aspaområdet. Stationen vid busskuren är inkopplad.

April-2017

Markavtal kommer skickas ut efter påsk, kolla upp kartan så att det går att gräva på den föreslagna dragningen, skriv under och skicka in innan 5 Maj!

Mars -2017

Fiberuttbygganden pågår för fullt, sista chansen att vara med nu.
Anmäl er hos gästabudstaden innan projektet är klart!

Dec-2016

Informationsmöte i bygdegården den 15/2 kl 18.00

Vår sista ansökan har blivit godkänd! Vi kommer nu att kunna fortsätta med utbyggnad av fiber i Aspa/Spelviksområdet. Mer info kommer på vår nya beställningssida

Feb-2016

Vår ansökan som skickades in i Oktober ligger under utredning hos länsstyrelsen och vi väntar på svar under Februari/Mars.

Juni-2015

Vi har som mål att ligga i framkant med ansökan till hösten, dock har det nu utmynnats ett krav från Länsstyrelsen att resp ansökningsområde måste ha minst 75% täckningsgrad av fast(mantalsskrivna) boende som vill ansluta sig.

Till dags dato ligger vi på 67%, vilket gör att vi inte kan göra någon ansökan om bredbandsutbyggnad, vi vet att det finns ett antal fastigheter i vårt område som inte anslutit sig och vi kommer att besöka de fastigheter för att försöka få flera att ansluta sig.

Än en gång, prata gärna med Era grannar om ni vet om att dom inte har visat intresse eller inte vet vad som händer på bygden.

 

Jan-2015

Hej alla, vi har nu fått in 187 beställningar från vårt område.

Vi ber alla att uppmana grannar att gå med i bredbandsupphandlingen då Jordbruksverket har ändrat prioriteringsreglerna för bredband och vår chans att få bredband minskar för varje fastighet som inte går med.

Ni kan läsa mer om dom nya reglerna på Jordbruksverket hemsida om ni är intresserade.

Länk till: Nya poängsättningssytemet

Gästabudsstaden har även uppdaterat sin hemsida med lite ny information om läget på bredbandsfronten för landsbygden.

 

Aug-2014

Gästabudstaden har haft stängt under sommaren och det har ramlat in en hel del beställningar efter sista Juni så vi har beslutat att fortsätta med ansökningstiden till sista Augusti innan vi skickar in listan till Gästabudstaden så det är inte försent ännu. Vi är nu uppe i runt 150 ansökningar, gå in på fastighetssidan o se så att ni är med i listan.

Juni-2014

Nu har steg ett i vår insamling avslutats, vi kommer att fortsätta med inhämtning av beställningar under juni månad, just nu har vi fått in 119 intresseanmälningar och vi håller på med att uppdatera listan över intresseanmälda fastigheter på vår fastighetssida.

Ett stort tack till alla som jobbat hårt med detta!

/Byalaget

 

Maj -2014

Nu skall vi påbörja vår vandring.

Vi har tilldelat flera områden bland våra byalagsmedlemmar, dom kommer att besöka alla fastigheter och lägga i informationdokument i resp låda/farstubro och arbeta med att kontakta resp fastighetsägare i mån av tid och möjlighet.

Vi måste få in så många bindande anmälningar som det är möjligt, detta för att så många som det är möjligt kan ansluta sig.

Tala gärna med era grannar och berätta vad som är på G.

Länk till bindande anmälan

Länk till informations dokument

Länk till Gästabudsstadens informationsdokument

Om ni inte fått något besök eller fått någon lapp i lådan så kan ni ladda ned ovanstående anmälan skickar ni sedan till någon av våra kontaktpersoner, helst till den som har Er fastighet i det område tilldelat.

En grov indelning av dom områden som är tilldelade till byalagets medlemmar.

Lite mer information.

Bredband håller nu på att installeras i Runtuna under 2014-15.

Detta gör att vi kommer att återupta vårt arbete med att få in anmälningar från alla fastighetägare som i Ludgo/Aspa och Spelvik med omnejd.

Vänligen meddela era grannar om detta snarast.Då vi har en intention att få in en ansökan till Gästabudstaden till sommaren.