Föreningen

Samhällsföreningen i Lundsbrunn
Under 2017 kommer du, som medlem eller hyresgäst av Lundsbrunns bygdegård, kunna ta del av en hel del intressanta aktiviteter. Under 2016 arrangerades cirka 340 aktiviteter i bygdegården. Under 2017 kommer ett stort utbud av arrangemang, studiecirklar, firanden och möten ske. Lundsbrunns bygdegård är populär till bröllopsarrangemang, släktkalas och föreningsarrangemang.

Föreningen har Miljökvitto 1.