Styrelsen 2017

Efter 2017 års Årsmöte ser styrelsen ut som följer

Ordförande
Byggansvarig
Bertil Björkqvist
0570-91284,
070-3703478
bbjorkqvist@gmail.com  

Vice Ordf:
Eine Bryntesson
0570-912 76,
070-672 37 65
einebrynte@hotmail.com

Kassör
Bokningsansvarig
Lennart Eriksson
0570-12672
073-8102618
bostallet02@gmail.com

Informationsansvarig
Christer Claesson
0570-91376
072-7167289
ch.claesson@telia.com 

 

Övriga Ledamöter

Rolf Alfredsson
0570-91092
070-6427017


Suppleanter

Ingela Bryntesson Norberg
0570-910 08
070-698 16 29
hakannorberg@hotmail.com

Tore Alexandersson
0570-913 38
070-579 13 38
tore-alexandersson@telia.com

Bo Carlqvist
070-211 73 59
bo.carlqvist@hotmail.com

SAMMANKALLANDE FESTKOMMITÉN

Anna Johansson
0570-9140 68
070-589 10 68
rf.johansson@telia.com