Landlotten – Stöd bygdegården och bli miljonär!

Prenumerera på Landlotten för en rikare landsbygd

Gå in på: www.landlotten.se

Nu finns Landlotten – en lott för en rikare Landsbygd! En skraplott till förmån för bygdegårdarna, både för föreningen (om man prenumererar eller säljer styckevis via bygdegårdsföreningen) och hela förbundet. Du kan vinna upp till en miljon kronor och lotteriets överskottet går till att stödja en levande landsbygd. Landlotten startade den 1 september 2015 och är nu inne på sin andra omgång.

Vem står bakom Landlotten?

Det är Bygdegårdarnas Riksförbund som i samverkan med LRF Media har startat Landlotten. Det innebär att avkastning/vinst på Landlotten tillfaller Bygdegårdarnas Riksförbund (BR).

– Genom att starta ett lotteri får vi större ekonomiska muskler
och kan på olika sätt stödja kultur- och föreningsliv runt om i hela landet. Det här öppnar nya spännande möjligheter för BR,
säger Monica Eriksson, lotteriföreståndare för Landlotten och
f d förbundssekreterare för BR.

LRF Media är ett av Sveriges största tidskriftsförlag och ledande på media riktat mot människor på landsbygden med tidningen Land
i spetsen.

Fakta om Landlotten

  • Landlotten är en skraplott med priset 25 kr. Lotten går i grunden ut på att man skrapar fram nio belopp och får man tre lika vinner man det beloppet. Vinster upp till 1000 kr kan hämta ut hos spelombud. Övriga vinster sänds till landlotten.
  • Landlotten säljs främst via prenumeration. En prenumeration på 8 lotter kostar 200 kr. Tredje lottpaketet är gratis vid köp genom bygdegårdsföreningen.

Om Bygdegårdarnas Riksförbund

  • Organiserar över 1 400 föreningsdrivna samlingslokaler. De flesta lokalerna är 250-300 kv
  • Bygdegårdsföreningarna drivs av cirka 10 000 ideellt arbetande funktionärer
  • Cirka 220 000 enskilda medlemmar är anslutna till bygdegårdsföreningarna
  • I landet utförs ideellt arbete inom bygdegårdsrörelsen värderat till mer än 80 miljoner kr årligen
  • Överskottet på lotteriet kommer att innebära satsningar på kultur, ungdom, utbildning
    och utveckling av samlingslokalerna inom BR.

Landlotten kundservice

Kundservice: 08-5800 2200 – Landlotten, 113 94 Stockholm

E-post: kundservice@landlotten.se

www.landlotten.se

För BR funktionärer

Mer information om försäljning av prenumerationer m m finns under rubriken Landlotten i Medlemsnätet.