Förbundsstämma i Trollhättan

 

2017-års förbundsstämma hölls i Trollhättan den 3-4 juni. All info finns i vänsterspalten.

Förbundsstämmodagar inleddes med på fredagen med en seminarieresa till tre bygdegårdar.

Samtal om utvecklingsarbete i bygdegårdsrörelsen leddes av Maria Anstett-Andersson, i Bäckefors bygdegård.

Bäckefors bygdegård släpper in ungdomarna . De får ta ansvar och pröva sina idéer, vilket ger resultat i många aktiviteter och framtidshopp för bygden. Här är en önskelista som föreningen. arbetar med.

Nästa stopp var Dalstugs bystuga där Bygdegårdarnas där deltagarna informerades om förbundets verksamhetsplan med ungdomsverksamhet, film, litteratur, integration, byggnad och miljö …

Dalskogs bystuga.

 

Sista stoppet blev Åttersrud med ett seminarium om ARRANGÖRSKAP / regionalt arrangörsstöd och samverkan – verktyg för lokala arrangörer.

Jenny med musiker

Jenny Almsenius, Lovisa Samuelsson  Martin Abrahamsson uppträder här som ett gott exempel på samarbete med en utomstående arrangör som Riksförbundet Visan i Sverige. Läs mer om Jenny och lyssna på hennes musik via Spotify.

 

Workshop Br stämma 2017

På N3, Kulturskolan i Trollhättan: Middag, stämmoutbildning, därefter workshops:
Alla kan sjunga, Ett skratt förlänger livet och Alla kan filma.