Hemsida

Ny hemsida 2018

Arbetet med att utveckla en ny hemsida är igång efter inledande workshops och kravinsamling tillsammans med leverantören. Planen är ett lansera den nya hemsidan i september.

I mitten av augusti kommer redaktörerna (gäller distrikten och de föreningar som har/vill ha hemsida genom förbundet) att kunna börja flytta över sitt material till den nya strukturen i de nya mallarna som tas fram. I slutet av september släcks den gamla sidan ned och allt material som finns där blir otillgängligt.

Den nya hemsidan byggs i publiceringsverktyget WordPress (samma som den nuvarande), men med ett enklare redigeringsförfarande. Manualer och instruktioner för hur innehåll flyttas och läggs in på den nya sidan kommer att finnas tillgängliga i augusti. BR har inte möjlighet och resurser att hjälpa till att flytta och publicera innehåll på den nya sidan.

Tänk på att:

  • Lägga upp en plan för hur ert material ska flyttas över.
  • Spara ned text och bild från den gamla sidan som ni vill ha kvar, men inte hinner lägga över innan den nya sidan lanseras (eller som ni helt enkelt vill spara utan att publicera).

Denna sida kommer att uppdateras med mer precisa datum vartefter de utkristalliserar sig.

För föreningar som är intresserade av en hemsida

Det är kostnadsfritt för föreningar som är medlemmar hos BR att ha en hemsida via oss. Föreningarna får tillgång till en egen webbplats med hemsidesadress (går även att koppla en egen domän till webbplatsen). BR tillhandahåller en struktur med viss flexibilitet och mallar för olika sid- och inläggstyper (artikel med text och bild, evenemangsposter och nyhetsinlägg, möjlighet att lägga in flöden från sociala medier samt utvisning av när bygdegården är uppbokad (dock ingen digital bokningskalender där besökaren själv kan boka)).

Anmäl din förening så här:

ALLA föreningar som vill ha en hemsida i den nya versionen måste meddela det till nyhemsida@bygdegardarna.se genom att ordföranden eller kassören mejlar följande uppgifter:

  • Föreningens namn
  • Bygdegårdens namn
  • Namn på ordförande/kassör
  • E-postadress till ordförande/kassör
  • Namn och mejladresser till redaktör(er)
  • Eventuell adress till nuvarande hemsida

Om du har frågor kring utvecklingen av den nya hemsidan och flytt av material hör av dig till Jenny Dahlerus, jenny.dahlerus@bygdegardarna.se


Har er förening en egen hemsida så meddela adressen till info@bygdegardarna.se så länkas den från ”Hitta bygdegård”.

Ni som har en hemsida hos BR kan mejla till hemsida@bygdegardarna.se eller ringa 08-509 04 210 för hjälp.