Hemsida

Ny hemsida 2018

BR utvecklar en ny modern och attraktiv hemsida för förbundet, distrikten och de föreningar som vill ha en hemsida genom oss. Den nya sidan kommer att anpassa sig efter olika skärmstorlekar och vara snabbare än den gamla.

I mitten av augusti kommer redaktörerna (gäller distrikten och de föreningar som har/vill ha hemsida genom förbundet) att kunna börja flytta över sitt material till den nya strukturen i de nya mallarna som tas fram. I slutet av september avpubliceras den gamla sidan så att den inte är tillgänglig för allmänheten, men befintliga redaktörer kommer att ha tillgång till innehållet till och med den 31 december.

Den nya hemsidan byggs i publiceringsverktyget WordPress (samma som den nuvarande), men med ett enklare redigeringsförfarande. Manualer och instruktioner för hur innehåll flyttas och läggs in på den nya sidan kommer att finnas tillgängliga i augusti. BR har inte möjlighet och resurser att hjälpa till att flytta och publicera innehåll på den nya sidan.

Tänk på att:

 • Lägga upp en plan för hur ert material ska flyttas över.
 • Flytta över det viktigaste materialet först och rensa gärna sådant som inte längre behövs eller är aktuellt.
 • Om ni inte hinner flytta över allt material innan den nya sidan lanseras kommer redaktörer att ha tillgång till innehållet på den gamla sidan till  den 31 december 2018 då det gamla materialet försvinner.

Viktiga hållpunkter:

 • Senast vecka 34 kommer redaktörer att få tillgång till den nya sidan för att lägga in sitt material.
 • Vecka 39 planeras den nya sidan lanseras.
 • Den gamla sidan blir otillgänglig för allmänheten i samband med lanseringen vecka 39.
 • Redaktörer kommer att ha tillgång till innehållet på den gamla sidan till och med den 31 december 2018.

Denna sida kommer att uppdateras med mer precisa datum vartefter de utkristalliserar sig.

För föreningar som är intresserade av en hemsida

Det är kostnadsfritt för föreningar som är medlemmar hos BR att ha en hemsida via oss. Föreningarna får tillgång till en egen webbplats med hemsidesadress (går även att koppla en egen domän till webbplatsen). BR tillhandahåller en struktur med viss flexibilitet och mallar för olika sid- och inläggstyper (artikel med text och bild, evenemang och nyheter, möjlighet att lägga in flöden från sociala medier samt visning av när bygdegården är uppbokad (dock ingen digital bokningskalender där besökaren själv kan boka)).

Om ni har en hemsida idag är det viktigt att ni anmäler att ni vill ha en ny så snart som möjligt för att få tillgång till att redigera den nya i tid till lanseringen.

Anmäl din förening så här:

ALLA föreningar som vill ha en hemsida i den nya versionen måste meddela det till nyhemsida@bygdegardarna.se genom att ordföranden eller kassören mejlar följande uppgifter:

 • Föreningens namn
 • Bygdegårdens namn
 • Namn på ordförande/kassör
 • E-postadress till ordförande/kassör
 • Namn och mejladresser till redaktör(er)
 • Eventuell adress till nuvarande hemsida

Hemsidesskisser

Här finns skisser för hur de olika sidorna kommer att se ut, med reservation för smärre ändringar när sidorna tas fram i WordPress.

Tänk på att startsidorna är exempel där alla möjligheter till att lägga upp olika ”moduler” finns med, när ni skapar en sida kan ni själva välja vad ni vill ha med. Sidorna går att göra väldigt enkla om man vill, men det finns även möjlighet att skapa mer dynamik med de olika modulerna. Distrikten har grön som sin huvudfärg medan föreningarna har orange.

Startsida – förening

Startsida – distrikt

Artikelsida – samma för förening och distrikt

I dagsläget finns inga skisser för nyheter och evenemangsidor.


Regionala hemsidesträffar

BR planerar att hålla fem regionala hemsidesträffar med redaktörsutbildning under hösten. Vi återkommer med information om datum och platser när det är bokat.


Om du har frågor kring utvecklingen av den nya hemsidan och flytt av material hör av dig till Jenny Dahlerus, jenny.dahlerus@bygdegardarna.se


Har er förening en egen hemsida så meddela adressen till info@bygdegardarna.se så länkas den från ”Hitta bygdegård”.

Ni som har en hemsida hos BR kan mejla till hemsida@bygdegardarna.se eller ringa 08-509 04 210 för hjälp.