Integration – Take my hand!

Take my hand!

Take my hand är ett projekt som är finansierat av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och kommer pågå till 2018.
Projektets syfte är att skapa integration på landsbygden – med kultur som redskap.

Bakgrund

Just nu pågår den störta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Människor lämnar allt och flyr från sina hem för att hitta en trygg plats att kunna leva sina liv på.
En del har kommit till Sverige, och gjort att landsbygden blivit en inflyttningsbygd och brutit trenden som varit de senaste åren med att landsbygden varit en avfolkningsbygd. Vi ser nu att kommuner ökar i invånarantal.
Våra bygdegårdsföreningar har kapacitet att bjuda in personer som befinner sig i ett utanförskap. I bygdegården kan vi skapa integration där människor får mötas och skaffa vänner samt nätverk i den lokala bygden.

Metod & aktiviteter  

Uppstartsmöten

Medverkande föreningar kommer tillsammans med projektledare ha ett uppstartsmöte. Till uppstartsmötet bjuds kommun, SV och Rädda Barnen in samt andra organisationer om intresse finns.

Integrationskonferens

Den 6-7 maj arrangerar vi en nationell integrationskonferens. Fokus på konferensen kommer att vara inspiration och erfarenhetsutbyte. Medverkande föreningar samt alla bygdegårdsdistrikt skickar två deltagare kostnadsfritt. Läs mer om konferensen under fliken ”integrationskonferens” till vänster.

Case

Varje medverkande förening kommer att få ett Case/verktygslåda transporterad till sin bygdegård. Casen innehåller inspirationsmaterial som har med kultur att göra. Tanken är att innehållet skall få igång idéer i den lokala bygdegården och bli verksamhet där integration är målet.

Verksamhet & Pedagoger 

Den lokala verksamheten i projektet är grunden. De föreningar som medverkar i projektet går resurser för att starta upp eller utveckla sin lokala integrationsverksamhet.

Opinionsbildning

Vi vill vara en opinionsbildare med detta projekt. Sveriges störta organisation för allmänna samlingslokaler öpnnar sina dörrar – för alla.
Med detta projekt kan vi visa att vi vet hur man arbetar med integration på landsbygden, och att landsbygden är ett ställe att bo kvar på.

Vi kommer att kommunicera ut vårt budskap och det som händer i projektet både internt och externt.

 

Vill din förening medverka i Take my hand? Tveka inte att höra av dig till projektledare Lovisa Birath!
lovisa.birath@bygdegardarna.se eller 070-344 65 53