Landsbygdsutveckling

BR arbetar för att ge stöd till föreningarna i sitt lokala utvecklingsarbete.

I det nya landsbygdsprogrammet finns många möjligheter för ekonomiskt stöd till utveckling både via Länsstyrelserna och LLU.

Vi har tagit fram en folder om landsbygdsprogrammet i bygdegårdar. Hämta folder här

Vill du ha mer information och råd kontakta:
Carina G. Hördegård
Tel 08-440 51 95
Mobil 070-532 20 68
carina@bygdegardarna.se