Ung

Bygdegårdarnas Riksförbund vill:
– göra bygdegården till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar
– ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer
– verka för att ungas engagemang ska värderas på samma sätt som vuxnas engagemang

Läs mer om Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsstrategi här: Ungdomsstrategi 2015

PM Ungdomars delaktighet i bygdegårdsrörelsen

Hjälp och tips

Har ni frågor, funderingar, tankar, idéer eller behov av stöd i frågor om ungdomsverksamhet? Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakt
Anna Öhman
Verksamhetsutvecklare
anna.ohman@bygdegardarna.se
070-881 34 43

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet diskuterar och lyfter frågor kring ungdomsverksamheten i bygdegårdarna. Kontakta gärna de om du har några frågor eller behöver tips och hjälp!

Karin Olsson, Ordförande
karin.mats.olsson@tele2.se

Malin Svensson
malin.sven94@gmail.com

Niklas Björkegren, Vi unga
niklas.bjorkegren@viunga.se

Märta Waldrop Bergman
martawaldrop@gmail.com