Ung

De 400 första bygdegårdarna byggdes av ungdomar med drömmar om lokaler för fritids- och föreningsverksamhet, i början av 1900-talet. Idag samlar Bygdegårdarnas Riksförbund över 1420 lokaler runt om i hela landet.

Genom ungdomsverksamhet vill Bygdegårdarnas Riksförbund:
– göra bygdegården till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar
– ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer
– verka för att ungas engagemang ska värderas på samma sätt som vuxnas engagemang

Läs mer om Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsstrategi här: Ungdomsstrategi 2015

PM – Ungdomars delaktighet

Vid förbundsstämman 2013 i Boden stod ungdomsfrågorna i fokus. Ett panelsamtal genomfördes med rubriken ”Ungas delaktighet i bygdegårdsrörelsen. Ett PM och ett uttalande antogs. PM Ungdomars delaktighet i bygdegårdsrörelsen

Det finns även ett metodmaterial till PM:et på materialbanken.

Hjälp och tips

Har ni frågor, funderingar, tankar, idéer eller behov av stöd i frågor om ungdomsverksamhet? Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakt
Anna Öhman
Ungdomskonsulent
anna@bygdegardarna.se
070-881 34 43

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet diskuterar och lyfter frågor kring ungdomsverksamheten i bygdegårdarna. Kontakta gärna de om du har några frågor eller behöver tips och hjälp!

Karin Olsson, Ordförande
karin.mats.olsson@tele2.se

Malin Svensson
malin.sven94@gmail.com

Niklas Björkegren, Vi unga
niklas.bjorkegren@viunga.se

Märta Waldrop Bergman
martawaldrop@gmail.com