Occupy Bygdegården Sverige

occupy bygdegården sverige-LILA

Occupy Bygdegården Sverige är ett ungdomsprojekt som finansieras av Boverket och har som mål att få igång mer ungdomsverksamhet i distriktets bygdegårdar och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta ska uppnås genom inspiration, utbildning och nya samarbeten. Projektet startades på Gotland 2013 (läs mer nedan) och vi ska ta med oss projektets lärdomar och erfarenheter in i det nationella ungdomsprojektet som nu blir Occupy Bygdegården Sverige! De olika bygdegårdsdistrikten har fått möjlighet att ansöka om att vara med i projektet och 4 distrikt har blivit utvalda att vara med från augusti 2016 till juni 2017.

De fyra distrikt som är med i projektet är:

  • Västmanland
  • Gotland
  • Södermanland
  • Gävleborg

Occupy bygdegården startade som ett treårigt ungdomsprojekt på Gotland 2013 och avslutades i juni 2016. Projektet har varit väldigt lyckat med massor av aktiviteter, nya Vi unga föreningar och uppstart av Gotlands Vi Unga distrikt. Ungdomarna i föreningarna arrangerar olika aktiviteter, utbildningar och verksamheter i bygdegårdarna. Läs mer om Occupy Bygdegården Gotland här!

IMG_0059