Occupy Bygdegården Sverige

occupy bygdegården sverige-LILA

Occupy Bygdegården Sverige är ett ungdomsprojekt som finansieras av Boverket och har som mål att få igång mer ungdomsverksamhet i  bygdegårdarna och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta ska uppnås genom inspiration, utbildning och nya samarbeten.

Medverkande distrikt

Augusti 2017 till juni 2018  – Stockholms bygdegårdsdistrikt

Augusti 2018 till juni 2019 – Dalarnas bygdegårdsdistrikt

Projektet utgår ifrån respektive förenings förutsättningar, ambitioner och målsättning! Alla föreningar som har anmält att vara med i projektet blir kontaktade för ett uppstartsmöte där ni tillsammans med projektledaren planerar för just er verksamhet.

Tillhör din förening medverkande distrikt? Har du frågor eller vill anmäla din förening? Kontakta projektledare Anna Öhman.

Occupy bygdegården startade som ett treårigt ungdomsprojekt på Gotland 2013 och avslutades i juni 2016. Projektet har varit väldigt lyckat med massor av aktiviteter, nya Vi unga föreningar och uppstart av Gotlands Vi Unga distrikt. Ungdomarna i föreningarna arrangerar olika aktiviteter, utbildningar och verksamheter i bygdegårdarna. Läs mer om Occupy Bygdegården Gotland här!

IMG_0059