Om distriktet

N:a Kalmars distrikt omfattas av de fyra kommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Distriktet har 10 bygdegårdsföreningar anslutna till BR.

Distriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna. Vi ger rådgivning i förenings- bygg och försäkringsfrågor och arbetar för att nå ut med olika aktiviteter som teater, sång, musik, film, dans och konst till föreningarna. Distriktet leds av en styrelse. Kontakta oss gärna. Du hittar oss under adresser

Bygdegårdsföreningarna arbetar för att tillhandhålla bra samlingslokaler för bygdens folk och drivs oftast som en ideell förening. Engagemanget från ortens föreningsliv har stor betydelse för detta arbete.

Vi hälsar er välkomna till våra bygdegårdar.