Skadeförebyggande projekt

Norra Kalmars distrikt deltar i förbundets skadeförebyggande projekt som pågår under 2012- 2013.

Projektets inriktning är att arbeta aktivt för att förebygga skador inom samtliga områden; brand, vatten och inbrott.

Det sker med en intensiv informationsinsats med träffar nära föreningarna. Föreningar ska få praktisk hjälp för att öka möjligheterna att arbetar mer skadeförebyggande och därigenom minska skadeutfallet.

Mål

  • Att antalet skador och skadekostnaderna minskar inom distriktet
  • Att det skadeförebyggande arbetet intensifieras ut mot föreningarna i distriktet.
  • Att 20% av distriktens föreningar vidtar en eller flera åtgärder

Projektledare

Robert Pettersson
070-261 02 43
pettssonrobert@yahoo.se