Om distriktet

Norrbottens distrikt

omfattar Norrbottens län och har 111 bygdegårdar anslutna till BR.

Vi arbetar för att ge service till våra föreningar, arrangerar distriktsträffar och kurser. Att träffas inom länet är ett uppskattat tillfälle för information och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Vi försöker också samordna turnéer med kulturprogram.

Distriktets uppgift

(utdrag ur stadagarna)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

 

Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Kontakter till styrelsen hittar du under ”Kontakta 0ss”