Historik

Norrbottens distrikt bildades 1959.

När distriktet bildades fans 12 föreningar. Under många år låg medlemsantalet på ett medlemsantal runt 12. På 80- och -90 talet gjordes satsningar i Norrbotten. År 2000 nådde man medlemsantalet 100 anslutna föreningar.