Distriksstämma

Distriktet har hållit sin stämma i Bredsel bygdegård den 22 mars 2015. Stämman var välbesökt

Bredsel ligger strax nedanför Storforsen vid Piteälv.

Några bilder från stämman.

Ordf i Bredsel

Ordf i Bredsel

Hillevi och Sirkku

Hillevi och Sirkku

Kultur i Bygdegården

Kultur i Bygdegården

Mera kultur i Bygdegården

Mera kultur i Bygdegården