Nyheter

Sommar i bygdegårdar

Ta del av alla trevliga sommaraktiviteter under Evenemang. Det fylls på hela sommaren.

6 juli, 2015

Kategori: Nyhet

Bygdegårdarnas Riksförbund stödjer kampanjen #dubblastödet!

Bygdegårdarnas UngdomsrådKampanjen #dubblastödet syftar till att få regeringen att dubbla stödet till Sveriges ungdomsorganisationer.

För Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges ungdomsorganisationer viktiga och därmed tycker vi också att regeringen ska höja stödet till landets ungdomsorganisationer.

För Bygdegårdarnas Riksförbund är det viktigt med ungdomsorganisationer eftersom de utgör viktiga samarbetsparter och rekryteringsbaser.

Läs mer om kampanjen och rapporten som LSU släppt här:
http://www.dubblastodet.se/
Bygdegårdarnas Riksförbund, genom ungdomsrådet, kräver därmed att regeringen ska #dubblastödet !

Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsråd:
Mikael Larsson, Sjuhärad
Lovisa Birath, Skåne
Ingrid Nilsson, Jämtland
Felicia Pettersson, Värmland
Emilia Johansson, Kronoberg
My Fransson, Bygdegårdarnas Riksförbund

23 juni, 2015

Kategori: Nyhet

Ny satsning på läsning

Kulturrådet har beviljat 600 000 kronor till Bygdegårdarnas Riksförbund som därmed kan fortsätta med det läsfrämjande arbete som organisationen startade under 2014. Projektet Det är väl ingen konst att läsa kommer att lyfta betydelsen av läsning och litteratur i bygdegårdar belägna i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att läsning och litteratur är nödvändig för människan för att förstå historien, finna sig själv i samtiden och bli redo att möta framtiden. Litteraturen skapar förståelse för andra människor och ökar tolerans och jämlikhet. Bygdegården är en plats för möten mellan människor och en självklar plats för berättelser. Därför hör böcker och läsande hemma i bygdegården.

Som Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler har Bygdegårdarnas Riksförbund goda möjligheter att arbeta med läsfrämjande på lands- och glesbygd. Projektet Det är väl ingen konst att läsa kommer att fokusera på att skapa lokal samverkan mellan bygdegårdar, bibliotek, studieförbund, landsting och kommuner.

Regionala konferenser som lyfter läsfrämjande aktiviteter i bygdegårdar kommer att arrangeras och tjugo föreningar tar fram planer för hur litteratur och läsning kan planeras in i den befintliga verksamheten. Bygdegårdarnas Riksförbund kommer strategiskt att arbeta för att hälften av de som engageras i projektet är barn och unga samt att verksamheten når män och kvinnor i lika stor utsträckning.

Projektet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, LRF, Förbundet Vi Unga, bokförlaget En bok för alla och med stöd av Kulturrådet. Fler samarbetsparter kan tillkomma under projektets gång på nationell, regional och lokal nivå.

 

 

4 juni, 2015

Kategori: Nyhet