Nyheter

Amatörteaterfestival i Dalarna 2017

Bullarerevyn på festivalen 2015

Bullarerevyn på festivalen 2015

Bygdegårdarnas trettonde Amatörteaterfestival blir helgen 11-13 augusti 2017 i Dalarna. En helg fylld med teater, föreställningar och workshops.

Vartannat år arrangerar Bygdegårdarnas Riksförbund en amatörteaterfestival. Sedan 1993 har festivalerna arrangerats, på olika platser i landet. I fjol var festivalen på Marieborgs folkhögskola, utanför Norrköping, Östergötland. Då spelades det föreställningar, genomfördes övergripande teatersamtal och flera workshops inom bland annat improvisationsteater, regi och skådespeleri.

Vendels Kråkteater spelar sin föreställning ERIK den XIV ett COLD CASE

Vendels Kråkteater spelar sin föreställning ERIK den XIV ett COLD CASE

Nu blir det Dalarna, bygdegården Jubel och Sjöviks folkhögskola som blir platsen för 2017-års amatörteaterfestival. Och som deltagare inbjuds alla amatörteaterföreningar/grupper som spelar eller repeterar på en bygdegård/förening som är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Mer information kommer – eller kontakta Bygdegårdarnas kulturkonsulent Stefan Löfgren, 070-347 43 86, stefan@bygdegardarna.se.

Bygdegården Jubel, vid Sjöviks folkhögskola, Dalarnas bygdegårdsdistrikt.

Bygdegården Jubel, vid Sjöviks folkhögskola, Dalarnas bygdegårdsdistrikt.

Interiörbild från bygdegården Jubel, vid återinvigningen den 20 maj 2016.

Interiörbild från bygdegården Jubel, vid återinvigningen den 20 maj 2016.

30 november, 2016

Kategori: Nyhet

Spara datumet!

Take my handDen 6-7 maj kommer Bygdegårdarnas Riksförbund att arrangera en stor
integrationskonferens i Stockholm för våra medlemmar. Fokus kommer att ligga på inspiration och erfarenhetsutbyte. Mer information om innehåll, plats och tider kommer under december.

Take my hand är ett projekt som ska hjälpa bygdegårdsföreningar runt om i landet att utveckla sin integrationsverksamhet. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar för föreningar som vill delta i projektet så tveka inte att höra av er!

DEBATT / Bygdegårdarnas Riksförbund – 1423 hus för kultur – över hela landet!

Konst åt alla i Karbenning 20-25 september 2016I samband med Bygdegårdarnas Kulturvecka, som avslutades i söndags, skickade vi ut ett debattinlägg, som publicerats i flera tidningar …

DEBATT / Bygdegårdarnas Riksförbund – 1423 hus för kultur – över hela landet!

Så här kan en kulturvecka utveckla hela Sverige

Just nu pågår Bygdegårdarnas Kulturvecka. I många av våra medlemsföreningar visas det film, pratas det litteratur, lyssnas det på en konsert eller spelas det amatörteater. Här samsas den yrkesverksamma kulturen med den på fritiden utvecklande amatörkulturen. Och det skulle kunna bli så mycket mera – om föreningar, kommuner och landsting/regioner utvecklade dialoger om en plats utveckling.

Bygdegårdar, bystugor, bygdecenter – de kan heta olika, men alla är de allmänna samlingslokaler. Lokaler öppna för alla med en demokratisk värdegrund. Det här är en växande föreningsdriven verksamhet – antalet medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund har ökat de senaste 42 åren, trots pratet om att det ideella engagemanget minskar. Kanske det är en lika stor myt som att landsbygden töms till förmån för storstadsområdena (se artiklar i DN).

Vi vet att våra föreningar idag, är en samlande kraft i en bygd. På många håll driver de det lokala utvecklingsarbetet. Kulturen är en viktig del av verksamheten. Vecka 43 lyfter vi lite extra på våra 1423 tak, för att sprida att den allmänna samlingslokalen är en viktig plats för kultur. Den 22–30 oktober genomför vi för åttonde året Bygdegårdarnas Kulturvecka. Men sanningen är att årets alla veckor är kulturveckor i våra föreningars lokaler. Det är i Harads, Bjursnäs eller Hallabro som det varje vecka möts människor – som möter olika former av kultur eller skapar själv. Det är i bygdegården som lusten till läsande kan väckas, möten med konst kan ske, en fri teatergrupp gör ett besök, den regionala kulturinstitution ger en konsert och där eget skapande kan ges utrymme. Här visas film, målas konstverk, arrangeras danser, möten och folkbildande verksamheter.

Bygdegården är platsen för demokratins utveckling och en plats för integration.

Men vi skulle kunna mycket mer.

Nu säger vi till kommuner, landsting och regioner – arbeta tillsammans med oss för att utveckla den allmänna samlingslokalen. Med modet att lyssna, föra en dialog och ge stöd, kan vi gemensamt utveckla detta nätverk av kulturens hus. Så bygger vi ett Sverige, med en stark landsbygd, där mötesplatser för kultur skapar lokal utveckling och engagemang.

Bygdegården är kulturens hus!

Ola Johansson
Förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund

FAKTARUTA

Bygdegårdarnas Riksförbund är en ideell organisation, som bildades 1944 och idag har 24 ideellt drivna bygdegårdsdistrikt och 1423 medlemsföreningar, som alla får stöd via vårt förbundskansli. Riksförbundet stödjer distrikt och föreningar inom områdena organisation, byggnad och verksamhet. Just nu arbetar vi bland annat för att stödja våra medlemmar för att söka medel från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelser och Leaderkontor, arbetar läsfrämjande i projektet Det är väl ingen konst att läsa, vill att fler ska visa film, verkar för att barn och unga ska få ta mer plats i organisationen via projektet Occupy bygdegården samt genomför integrationsprojektet Take my hand.

Bildtext:
Bygdegårdarnas Riksförbund arrangerar en Konst åt alla-utställning i Karbennings bygdecenter, Västmanlands bygdegårdsdistrikt, 20-25 september 2016.
Foto: Anna Öhman

 

Nya Wermlands-Tidningen

Östersunds-Posten

 

 

1 november, 2016

Kategori: Nyhet