Nyheter

I nya filmpolitiken är film inte kultur!

När Regeringen i förra veckan la fram propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, föreslås en helt ny statlig filmpolitik. För att finansiera den nya reformen föreslås att biografavgiften på 10 procent tas bort (som idag betalas av de större, röda biograferna) och att det görs en momshöjning på biobiljetten – från 6 till 25 procent. Något som blir mest kännbart för de mindre gröna biograferna*. Förslaget om att höja momsen var Bygdegårdarnas Riksförbund kritiskt till redan när vi lämnade in vårt remissvar till Kulturdepartementet.

I propositionen framkommer också att momspliktiga gröna biografer*, kommer att under tre år få ta del av ett särskilt stöd, som en kompensation för den höjda momssatsen. Men vad händer efter de tre åren?

Bygdegårdarnas Riksförbund anser fortfarande att film är lika mycket kultur som teater, dans och musik och ska fortsätta ha kvar den så kallade kulturmomsen på 6 procent. Film är också kultur!

 

* Grön biograf visar max fem föreställningar i veckan och är därmed befriade från den s k biografavgiften på 10 % till Svenska Filminstitutet.

BR söker byggnadsingenjör

Bygdegårdarnas Riksförbund söker en byggnadsingenjör som vill göra skillnad, har en massa idéer och brinner för miljöfrågorna.

Läs mer

17 mars, 2016

Kategori: Nyhet