Bli medlem

0Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund kan varje förening bli som driver en allmän samlingslokal, öppen för alla att hyra — alla med demokratisk värderingsgrund och som vill verka enligt förbundets mål och stadgar.

Hämta pdf om: Hur-bildas-en-bygdegforening

Ur BR:s stadgar:

§ 2 Ändamål
Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och retligiöst obundet, har till ändamål

att vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en allmän samlingslokal,

att verka för främjande av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler och erbjuda mötesplatser för att värna mötesfriheten,

att genom aktiva insatser för en decentraliserad kulturverksamhet medverka till kulturell jämlikhet, samt

att  i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och program.

 

§ 3 Inträde
mom 1 Medlemskap i förbundet kan erhållas av varje bygdegårdsförening eller liknande samlingslokalsammanslutning, vars stadgar kan godkännas av förbundets styrelse och som vill bidra till förverkligande av förbundets ändamål.

För att vara medlem i BR krävs att man ansluter sin bygdegård till Bygdegårdsförsäkringen, en prisvärd och bra försäkring som är skräddarsydd för en allmän samlingslokal.

Som medlem skall man också, utöver att betala den årliga avgiften, årligen lämna rapport över funktionärer, verksamhet och ekonomi.

Medlemsavgift

Kostnader för att vara medlem är dels en fast avgift dels en avgift per kvm samt en ansvarsförsäkring.

Beställ informationspaket

Sänd in namn på förening samt namn och adress till kontaktperson via e-post så översänder vi ett informationspaket. Det innehåller bland annat förbundets stadgar och idégrund, aktuella uppgifter på medlemsavgiftens storlek, ansökningshandlingar, aktuellt nummer av tidningen Bygdegården m.m.

Välkomna att kontakta Bygdegårdarnas Riksförbund!

E-post: info@bygdegardarna.se