Förbundsstämma

Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före juni månads utgång.

Ombud

Distrikten representeras av 100 ombud. Dessa fördelas med ett ombud per distrikt och övriga proportionellt mot distriktens medlemsantal den 31/12 året före förbundsstämman. Varje distrikt garanteras dock minst två ombud;

Förbundets åtta medlemsorganisationer utser två ombud vardera.

Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt, dock ej i fråga om ansvarsfrihet och i val av revisorer.

Totalt kan stämman ha 129 röstberättigade deltagare.

Bygdegårdarnas förbundsstämma 2017,
kommer att hållas i Trollhättan den 3-4 juni. Men redan på fredagen erbjuds en spännande seminarieresa i det Västra bygdegårdsdistriktet.

Läs mer gärna om förra årets Förbundsstämma 2016, som arrangerades i Hudiksvall.

Gå in här: 4-5 Förbundsstämma i Hudiksvall.