Bygdegårdsförsäkringen

Att teckna Bygdegårdsförsäkringen är en medlemsförmån i Bygdegårdarnas Riksförbund. Samtidigt är det ett obligatorium för medlemmarna i förbundet att teckna försäkringen för sin bygdegård. Tillsammans med ansökan om medlemskap fyller föreningen i ett underlag för försäkringsteckning. Försäkringen omfattar grundförsäkring, byggnadsförsäkring och verksamhetsförsäkring. Under de 25 år som försäkringen funnits har man kunnat utveckla en försäkringslösning som ger ett bra skydd både för föreningens verksamhet och byggnad. Den gemensamma upphandlingen har också inneburit att man fått fram en mycket prisvärd försäkring.

Folder om försäkringsinnehåll

Skadeförebyggande arbete

Genom ett aktivt skadeförebyggande arbete försöker man minska och begränsa antalet skador. För ett antal åtgärder lämnas säkerhetsrabatt på premien och vid installation av brand-, vatten- eller inbrottslarm lämnas även bidrag till investeringen. Man har också tagit fram informationsmaterial om skadeförebyggande åtgärder anpassat till driften av samlingslokaler som man får tillgång till som medlem i förbundet.

Kontakta försäkringskansliet

På försäkringskansliet i Varberg sköts all administration av försäkringen. Hit vänder sig föreningarna för att teckna och uppdatera försäkringen, göra skadeanmälan, få tips och råd om skadeförebyggande arbete och med alla sina övriga frågor om försäkringen. Via telefon kommer du i kontakt med försäkringskansliet vardagar 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00). Under sommaren och runt jul- och nyårshelgen är det öppet alla vardagar 9.00-12.00.

Bygdegårdsförsäkringen

Tel 0200-22 99 99
Fax 0340-67 13 15

forsakring@bygdegardarna.se

Östra Långgatan 30A
432 41 Varberg