Projekt

Under 2017 driver vi följande projekt

Take my hand – ett integrationsprojekt

Ett integrationsprojekt, som involverar hela landet. 24 distrikt och 24 bygdegårdsföreningar, med start i augusti 2016 och pågår till januari 2018. Projektet genomförs med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Occupy bygdegården Sverige

De fyra distrikten Västmanland, Gotland, Södermanland och Gävleborg ingår i vårt pågående ungdomsprojekt. Fyra distrikt, där flera bygdegårdar deltar och utvecklar ungdomsverksamhet. Occupy bygdegården genomförs med stöd av Boverket.

Det är väl ingen konst att läsa

Vårt läsprojektet startade juni 2014. Under 2016/2017 fortsätter projektet med föreningar i distrikten Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Uppsala.  Läsprojektet startades med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och drivs sedan 2015 med bidrag från Kulturrådet.