Projekt

Under 2016 drivs flera projekt

Take my hand

Ett integrationsprojekt över hela landet i bygdegårdarna startar i augusti 2016.

Ung i bygdegården – Occupy bygdegården Sverige

Fyra distrikt ingår i ett projekt där flera bygdegårdar deltar och utvecklar ungdomsverksamhet.

Det är väl ingen konst att läsa

Fortsätter under 2016/2017. Denna gång deltar föreningarna i distrikten Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Uppsala.
Läs mer genom att klicka här

Avslutade projekt

Bygdegården – navet för mat, fest och kultur

Ett projekt som lyfter frågor och aktiviteter kring matfrågor, kök, och livsmedelshantering. Pågår 2011 – 2013 med stöd från Jordbrukverket

Den rullande bygdegården

Ett projekt som lyfter ungdomsverksamheten i våra bygdegårdar. Syftar till att starta kontinuerlig verksamhet för unga. Pågår under 2012  med stöd från Boverket.

Bygdegården – mötesplats för lokal service

Projektets syfte är att öka utbudet av service i våra bygdegårdar. Ger särskild support till åtta föreningar. Pågår t o m juni 2013 med stöd från Tillväxtverket.

Energiprojekt

Inventering av uppvärmningssystem i samlingslokaler Syftar till att ge råd om olika uppvärmningssysten och bygga nätverk för bättre miljlö och för att få ner uppvärmningskostander.
Pågår t o m april 2011 med stöd från Landsbygdsnätverket.

Skadeförebyggande projekt

Ett nytt skadeförebyggande projekt  pågår  2012 – 2013  i samarbete med sex distrikt för att öka säkerheten i våra bygdegårdar bland annat för att förhindra brand, stöld och vattenskador.
Distrikten  som deltar denna gång är : Blekinge, Gotland, Jämtland, Jönköping, Norra Kalmar och Uppsala.  Projektet finansieras genom Bygdegårdsförsäkringen.

Trådar en mobil syjunta

Ett samverkansprojekt initialt mellan Riksutställningar, Bygdegårdarnas Riksförbund, Förbundet Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Projektet hade premiär 9 oktober 2010 i Väskinde bygdegård på Gotland. Huvudansvaret överlämnades vid årsskiftet 2011/2012 från Riksutställningar till Studieförbundet Vuxenskolan. Turnén fortsätter under 2013, med stopp på flera platser runt om i landet. Efter ett och ett halvt års turné lämnar Riksutställningar projektet. Projektet redovisas i skriften  ”Kulturinstitutionerna och det civila samhället”  som har tagits fram av Kulturrådet i samverkan med Riksantikvarieämbetet. I rapporten finns projektet ”Trådar – en mobil syjunta” med som ett lärande exempel på samverkan.