SamSam

SamSam står för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté och är ett samarbetsorgan mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och
Våra Gårdar (nykterhetsrörelsens samlingslokaler).

SamSam består av de tre organisationernas ordföranden och chefer och träffas 2-3 ggr/år.Mellan dessa möten träffas chefstjänstemännen. Träffar förekommer också mellan tjänstemännen kring verksamhetsområdena bygg, kultur, konst och film.

Driver opinionsbildande arbete

SamSam driver opinionsbildningsarbete för de föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna. Då och då arrangeras studieresor för Boverkets samlingslokaldelegation och tjänstemän på berörda departement.

Konst åt alla

Sedan 1977 har de tre organisationerna arbetat tillsammans med Konst åt alla. Organisationerna köper in konst på egna utställningar över hela landet för att deponera i samlingslokalerna.

Lär mer (länk till Konst åt alla)

Projekt

SamSam driver gemensamma projekt, senast projektet samlingslokaler.nu där även en hemsida med samma namn skapat. Hemsidan kommer att fortleva efter projektets slut.
Läs mer på www.samlingslokaler.nu

Material

Gemensamt har ett antal material tagits fram som finns att beställa från de tre organisationerna:

Boken Var dags rum (64 sidor från 2006) Beskiver hur samverkan kan ske mellan de föreningsdrivna samlingslokalerna och kommunerna.

Foldern ”Demokrati kräver mötesplatser” – en argumentsamling för de föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna.

SamSam regionalt

SamSam träffas också regionalt. I vissa regioner träffas man sporadiskt i andra mera regelbundet.

I Västra Götaland får SamSam ett kulturstöd från regionen som fördelas mellan organisationerna. Här hålls kontinuerliga träffar inom SamSam.

I Västmanland får också SamSam kulturstöd via landstinget. Här arbetar man tillsammans mellan samlingslokalorganisationerna, länets olika kulturorganisationer och institutioner om ett gemensamt kulturutbud.

I Värmland har man 2011 bildat SamSam och sökt och fått ett gemensamt kulturstöd från regionen.