Välkommen

till Örebro bygdegårdsdistrikt.

Välkommen att arrangera aktiviteter i någon av distriktets 29 bygdegårdar.

Den 29:e bygdegården finns i Ullersäter och har just blivit anslutna. Styrelsen hälsar dem speciellt välkomna.

Kontakta distriktets styrelse: se adresser.

Nyheter