Distriktsstämma

Distriktets stämma hålls den  14 april kl. 13.00 I Ekeby bygdegård.

Varje bygdegårdsförening har rätt att utse två ombud.

Välkomna!

Kommentera