Nyheter

Distriktsstämma

Distriktets stämma hålls den  14 april kl. 13.00 I Ekeby bygdegård.

Varje bygdegårdsförening har rätt att utse två ombud.

Välkomna!

Inbjudan Bygdegården 2.2

Värdskap och marknadsföring
Hur tar vi hand om våra gäster? Är bygdegården tillgänglig för alla? Hur ökar vi uthyrningarna? Finns det nya användningsområden för våra bygdegårdar? Bygdegården 2.2 ger dig kunskap och erfarenhetsutbyte

När: 15 september kl. 09.30–15.00.
Var: Björksta bygdegård, Västerås kommun.
Inbjudan-Vardskap- marknadsföring-u-t-sept2012

 

E-cirkel

Gå en e-cirkel!
Örebro läns bygdegårdsdistrikt erbjuder sina föreningar 100 kr i rabatt /deltagare.
Kontakta distriktets kassör, Lars Fastberg, om och när du anmäler dig till en e-cirkel.