Kultur

Har du ett kulturarrangemang på gång?

Kontakta distriktsstyrelsen så kan vi hjälpa dig med tips om olika bidragsansökningar. Distriktstyrelsen kan även hjälpa till med ett ekonomiskt bidrag under förutsättning att ni fyllt i hela årsrapporten (tre delar) och att årsavgiften till distriktet är betald.

Kulturansvarig i distriktstyrelsen

Inga-Lill Ericsson, se  kontakta oss