Styrelse

Bokning och uthyrning

Catharina Åbom Häll
E-post catharina.abom.hall@mellerud.se
Mobil 0708 – 81 91 51
Telefon 0530 – 421 65
Adress Stora Rud 8
464 92 Mellerud

Ansvarar tillsammans med Roland  för bokning och uthyrning av Bygdegården mm!

 

Ordförande
Försäkringsansvarig 

Lennart Malmsköld
E-post lennart.malmskold@gmail.com
Telefon 0530 – 230 05
Mobil 0707 – 38 10 02
Adress Torbjörbyn 1
464 92 Mellerud

Kassör

Bengt Häll
E-post bengthaell@gmail.com
Mobil 0704 – 61 85 67
Telefon 0530 – 209 10
Adress Stora Rud 6
464 92 Mellerud

Kassör och sköter kontakterna och redovisning till Bygdegårdarnas Riksförbund mm

Ordförande i valberedningen

Kent Emanuelsson
E-post kent@tlab.se

ordförande i valberedningen mm!

Sekreterare 

Liselotte Lundqvist
E-post liselotte.lundqvist@tela.com
Telefon 0530 – 420 40
Mobil 0705 – 245938
Adress Stora Rud 5

Underhåll och reparationer

Roland Häll
E-post roland.hall@outlook.com
Mobil 0703 – 29 34 71
Telefon 0530 – 421 65
Adress Stora Rud 8
464 92 Mellerud

Roland H är tillsammans med Lennart E ansvarig för underhåll och reparationer mm!