Välkommen

Välkommen till Östergötlands 41 bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarna i Östergötland är väldigt olika. Gemensamt är engagemanget och viljan att hjälpa till att ordna trevliga arrangemang. Fakta kring några av föreningarna finns under rubriken Hitta bygdegård. Till övriga kan vi förmedla kontakter via distriktet.

Välkommen att arrangera din aktivitet i Bygdegårdarna!

Nyheter

 • Distriktsstämman 2 april 2017

  Publicerat:

  Årets distriktsstämma hålls i Långrådna bygdegård, Valdemarsviks kommun, söndagen den 2 april kl. 10-16. Varje förening har rätt till 2 ombud. Spännande föredrag och kulturinslag. Vi bjuder på fika och lunch. Vill du ta del av kallelsen, så klicka här

 • Fastighetsbidraget 2017

  Publicerat:

  Under 2017 har ni möjlighet att ansöka om ett Fastighetsbidrag om vardera 2.000 kr till respektive förening. Detta bidrag ersätter tidigare aktivitetsbidrag. Bidraget är kopplat till ert arbete med bygdegården, där ni gör en genomgång av densamma med hjälp av dokumentet som finns i Materialbanken på BR:s hemsida. Vill du ta del av ansökningsblanketten för Fastighetsbidraget […]

 • Årsrapportering till förbundet

  Publicerat:

  Det är viktigt – och väldigt lätt – att göra en årsrapportering till förbundet om er verksamhet och ekonomi. Sök efter dokumentet ”Kommentarer till årsrapporteringen” via Medlemsnätet och Materialbanken på BR:s hemsida. För lösenord ring distriktet på 070-30 97 836. Om årsrapporten lämnats senast den 15/3 deltar ni i tävlingen på distriktsstämman och kan bli […]

 • Läsprojektet ”Det är väl ingen konst att läsa”

  Publicerat:

  Under mars månad genomförs det läsprojektveckor i Kvarnvik-Hannäs och Gryts bygdegårdar. Fullspäckade program har tagits fram vid planeringar med SV och medverkande samarbetspartners. Vill du besöka någon av aktiviteterna så läs mer genom att klicka på Kvarnvik-Hannäs respektive Gryt .

 • Landsbygds- och försäkringsprojekten

  Publicerat:

  De båda projekten kring Landsbygds- och Skadeförebyggande försäkringsprojekten pågår fram till mitten av maj. När det gäller försäkringsprojektet kan det bli en förlängning året ut med anledning av problem med vattenfelsbrytarna. Ett stort antal möten har hållits lokalt och uppföljningsmöten kommer att anordnas för de föreningar som ej deltagit.