Distriktsstämma söndagen den 8 april

Vill påminna om att distriktet har kallat till distriktsstämma i Vånga bygde-gård Klippan, Skärblacka. Stämman börjar kl. 10.00 och beräknas pågå till ca kl. 16.00. Kallelsen med program för dagen finns här:

Kallelse 2018

Varje bygdegård har att utse 2 ombud vardera. Dessa anmäls enligt kallelsen till distriktet senast den 29 mars. Handlingar utskickas efter påskhelgen.

Kommentera