Vägvisningsprojektet 2018

Bygdegårdsdistriktet har erhållit medel från våra 2 LLU-områden Folkunga-land och Kustlandet för att genomföra en förstudie beträffande vägskyltning till bygdegårdar. Distriktet kommer att besöka samtliga bygdegårdar i länet och önskar träffa en eller flera lokala funktionärer för att undersöka i vilken omfattning skyltar förekommer, diskutera regler för anskaffande av skylt, kostnader mm. Vi kommer dessutom att ta upp andra aktuella frågor som berör verksamheten. Projektet startar i vecka 16.

Publicerat:

Kategori: Nyheter

Kommentera