Nyheter

Distriktsstämman 2 april 2017

Årets distriktsstämma hålls i Långrådna bygdegård, Valdemarsviks kommun, söndagen den 2 april kl. 10-16. Varje förening har rätt till 2 ombud. Spännande föredrag och kulturinslag. Vi bjuder på fika och lunch. Vill du ta del av kallelsen, så klicka här

Fastighetsbidraget 2017

Under 2017 har ni möjlighet att ansöka om ett Fastighetsbidrag om vardera 2.000 kr till respektive förening. Detta bidrag ersätter tidigare aktivitetsbidrag. Bidraget är kopplat till ert arbete med bygdegården, där ni gör en genomgång av densamma med hjälp av dokumentet som finns i Materialbanken på BR:s hemsida. Vill du ta del av ansökningsblanketten för Fastighetsbidraget så klickar du här.

Årsrapportering till förbundet

Det är viktigt – och väldigt lätt – att göra en årsrapportering till förbundet om er verksamhet och ekonomi. Sök efter dokumentet ”Kommentarer till årsrapporteringen” via Medlemsnätet och Materialbanken på BR:s hemsida. För lösenord ring distriktet på 070-30 97 836. Om årsrapporten lämnats senast den 15/3 deltar ni i tävlingen på distriktsstämman och kan bli 500 kr rikare!

Landsbygds- och försäkringsprojekten

De båda projekten kring Landsbygds- och Skadeförebyggande försäkringsprojekten pågår fram till mitten av maj. När det gäller försäkringsprojektet kan det bli en förlängning året ut med anledning av problem med vattenfelsbrytarna. Ett stort antal möten har hållits lokalt och uppföljningsmöten kommer att anordnas för de föreningar som ej deltagit.

Hemsideskurs 2014

Den 15 november hölls en ny hemsideskurs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Peter Almroth från SV höll i kursen och åtta personer från fyra bygdegårdar deltog.

12 januari, 2015

Kategori: Nyheter

Ombud på förbundsstämman 2014

IMG_1680-w

Östergötlands bygdegårdsdistrikt representerades på Bygdegårdarnas förbundsstämma i Blekinge av Björn Kanebäck, Linköping, Diana Jonsson, Åtvidaberg och Anette Sunnanstad, Ödeshög.

Läs mer om förbundsstämman här!

Ny medlemsförening!

Bygdelaget i Sturefors är i full färd med att bygga en samlingslokal vid idrottsplatsen i Sturefors. De har anslutit sig till Bygdegårdarnas riksförbund och vi hälsar dem varmt välkomna i distriktet!

Hemsideskursen var välbesökt

18 personer från 12 bygdegårdar deltog i den hemsideskurs distriktet anordnade tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Thom Hörnström från förbundskansliet.

17 november, 2013

Kategori: Nyheter