Om distriktet

Östergötlands bygdegårdsdistrikt omfattar Östergötlands län och har 41 anslutna bygdegårdsföreningar. De senast anslutna föreningarna är Klockaregården i Västra Eneby (2013) och Bygdelaget i Sturefors (2014).

Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning, utbildning och informationsverksamhet för de anslutna föreningarna. Distriktet samarbetar också med myndigheter och kulturinstitutioner för att sprida kulturutbud i form av teater musik, konst och dans genom så många bygdegårdar som möjligt.

Distriktets leds av en styrelse som arbetar helt ideellt. Kontaktpersoner i styrelsen finner du här.