Arkiv

2012


Östergötlands ombud vid förbundsstämman i Säffle den 2–3 juni 2012.Från vänster: Diana Jonsson, Åtvidaberg, Björn Kanebäck, Linköping, och Karin Eriksson, Sturefors.

2011

Östergötlands bygdegårdsdistrikt inbjuder 2–3 företrädare från varje bygdegård till informationskväll. Läs inbjudan
 8 nov, kl 18.30–21.30 i Västerlösa bygdegård
 9 nov, kl 18.30–21.30 i Ö-Ny, Tingsborg bygdegård

BR:s förbundsstämma: Nära 200 representanter för bygdegårdar samlades i Västerås. Läs mer!

 

Ombud från Östergötlands län: Karin Eriksson, Sturefors, Anette Sunnanstad, Ödeshög och Diana Jonsson, Åtvidaberg

2010

Förbundsstämman 2010 

Förbundsordförande Anders Åkesson överlämnar guldplaketten, förbundet högsta utmärkelse till Lars-Olof Johasson, Vikbolandet.

Östergötlands ombud på förbundsstämann var Inger Möjegård, Gullringen, Karin Eriksson, Sturefors och Anette Sunnanstad, Ödeshög.

Bygdegården 2.1 – uppgradering, tradition och förnyelse
– är BR:s utbildningssatsning som startar 2010. Bygdegårdsföreningarnas funktionärer inbjuds till utbildning kring styrelsearbete samt hur föreningarna kan utvecklas. Under våren sker utbildning i 18 bygdegårdsdistrikt. Östergötlands bygdegårdsdistrikt inbjuds till Skärkinds bygdegård den 6 februari 2010. Läs inbjudan

2009

Östergötlands ombud på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i Ulricehamn den 30–31 maj 2009. Från vänster Karin Eriksson, Håkan Petersson och Marianne Hultin.

 

Östergötlands bygdegårdsdistrikt inbjuder 2–3 företrädare från varje bygdegård till informationskväll
  11 nov, kl 18.30- 21.00 i Fröberga bygdegård
  12 kov, kl 18.30- 21.00 i Fornåsa bygdegård

Det går bra att välja vilken dag och plats som passar bäst.

 Program
18.30 Samling, presentation
             Tillgänglighet, Agnetha Lindkwist HSO
             Utemiljö, Nancy Svensson
             Kulturfrågor
             Kaffe och smörgås.  Underhållning
             Energideklaration

Övrigt som vi vill ta upp och diskutera med varandra

Cirka 21.00 Hemfärd (beroende på hur mycket diskussioner det blir)

Medverkande från distriktsstyrelsen: Karin Eriksson, Per Liberg, Anette Sunnanstad, Lennart Andersson och Ragnar Svensson.

VÄLKOMNA !!!

 

Distriktsstämma har ägt rum i Klockrike bygdegård 29 mars 2009.

En rapport från våra Infodagar
Dessa dimmiga dagar åkte 55 medlemmar från 23 föreningar till informationsmöten i Dockekulla, Börrum och Vallersta.

Ämnen som togs upp: golvvård, uthyrningspolicy, leader-information, bygg och upprustning samt uppvärmnig. Brandfilmerna visades och diskuterades livligt.

Dramaten var också med på de tre träffarna. Kulturfrågor diskuterades.

De föreningar som var reprecenterade, fick en inramad EWK ”trädet”. Övriga kommer att få sina efterhand.


Den 27–28 maj 2006 höll förbundet sin stämman på Visingsö i Jönköpings län.

Bygdegårdsdistriktet i Östergötland representerades av från vänster Annette Sunnanstad, Ödeshög, Karin Eriksson, Linköping och Ragnar Svensson, Borensberg.


Karin har tagit över rodret efter Lars-Olof
Karin Eriksson, tidigare mångårig sekreterare i distriktet, har tagit över efter Lars-Olof Johansson som beslutat sig för att lämna sitt aktiva arbete inom Östergötlands distrikt. Skiftet skedde vid distriktsstämman som hölls den 9 april 2006 i Tingsborg på Vikbolandet.


Östergötlandsdistrikt firade 50-årsjubileum i samband med sin distriktsstämma. Stämman inleddes med en kort historik om distriktet av ordföranden Lars-Olof Johansson. Stämmoförhandlingarna var väl förberedda och snabbt avklarade med hjälp av fullmäktiges ordförande i Kinda som skötte klubban. I kaffepausen bjöds det på vackra jubileumstårtor och historieberättande av stipendiebelönade dam. Hycklinge Jufs fd ordförande visade sedan den ”hembygdspark” de har i anslutning till bygdegården. Detta följdes av middag med högtidstal, gåvor och dans. Det gåvor som överlämnades var två bidrag till framtidkonferenser så dessa åter kommer vi till.


Östergötlands distrikt var i år värd för förbundsstämman som hölls i Medevi Brunn. Här hälsar Lars-Olof Johansson välkommen till Östergötland.

 

 

 

På plats bland matgästerna fanns bland annat Östergötlands landshövding Björn Eriksson, här i samtal med Lars-Olof Johansson, distriktsordförande samt Kenneth Johansson, förbundsordförande.