Historik

Östergötlands bygdegårdsdistrikt bildades 1954. Då fanns det 16 bygdegårdsföreningar i länet.