Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Stämma 2015

2015 års distriktsstämma hölls den 12 april i Häradshammars bygdegård, Vikbolandet. Utöver stämmoförhandlingarna lyssnade ett 50-tal ombud och gäster till Mikael Cornells föredrag om Region Östergötland samt Henrik Öhlins om aktuell verksamhet inom BR centralt. En ny distriktsstyrelse valdes (se under Kontakta oss).

I anslutning till årets distriktsstämma antogs en Miljöpolicy för distriktet. Denna hittar du genom att klicka här eller erhåller genom att skicka ett e-postmeddelande till marieochlars@telia.com. De lokala bygdegårdsföreningarna uppmanas nu att ta fram och fastställa egna miljöpolicyn för föreningen.

Stämma 2014

Distriktsstämman hölls den 13 april i Skärkinds bygdegård.

Karin och Björn

Karin Eriksson lämnar över ordförandeklubban till Björn Kanebäck
Foto: Monica Eriksson, förbundssekreterare

Distriktsstyrelsen

Sex av åtta medlemmar i distriktsstyrelsen
Foto: Monica Eriksson, förbundssekreterare

Stämma 2013

Distriktsstämman hölls den 14 april i Gryts bygdegård.

Stämma 2012

Distriktsstämman hölls den 15 april hos Folkungagillet i Landerydgården.