Hyreskontrakt (att printa)

Klicka på grön text (PDF-fil öppnas i ny flik): HYRESKONTRAKT

 • Bygdegården ”helg”från tor kl 08.00 till lör kl 15.30 alternativt fre kl 08.00 till sön kl 15.30: 2 700 kr + deposition 2 000 kr. Om man önskar extradagar är kostnadstillägget 900 kr per dag.
 • Bygdegården mån-tor: 900 kr per dag + deposition
  1 000 kr.
 • Studielokal med pentry vardag/helg: 500 kr per dag + deposition 500 kr.

Vid tecknande av kontrakt för helghyrning erhålles medlemslott (värde 100 kronor) som gäller ett kalenderår med vinstchans till pengar vid dragning. Som medlem tar man också del av bygdegårdens medlemsbrev och inbjudes till de aktiviteter som föreningen arrangerar.

Den som hyr lokalen skall vara myndig, kunna legitimera sig och ha tecknad hemförsäkring. Den som undertecknat kontraktet skall personligen närvara under hyrestillfället och ansvarar för brandskyddet dvs att utgångar inte blockeras eller att max antal personer (149 st) i lokalen inte överskrids.

Dessutom skall det ses till att:

 • Skador inte uppstår i lokalen eller på inventarier och att informera uthyraren om så skett.
 • Kringboende inte blir störda av oväsen, ljud eller nedskräpning.
 • Samtliga sopor skall omhändertas såväl inomhus som utomhus (på parkeringsplatsen samlas lätt cigarettfimpar, flaskor etc). Viss källsortering förekommer, se soptunnor på baksidan av bygdegården.
 • Aluminiumburkar, hårdpapp/pappersförpackningar får ej kastas i soptunnorna. Hyresgästen ansvarar själv för denna sortering. Vid felsortering dras straffavgift 500 kronor på depositionen. 
 • Lokalen blir väl rengjord, låst och återlämnad i gott skick (vänligen se checklista uppsatt på väggen vid diskmaskinen i köket).
 • Ingen verksamhet pågår efter klockan 01.00.

Hyresperiod:

Från datum: ……………………………. kl: …….……..

Till datum: ………………………..……. kl: …….……..

Tillval: Handdukar 50 kronor                  

Hyresbelopp: ……………….  kronor och deposition: ……………. kronor.

För att få nyckeln utlämnad krävs kvitto på insatt belopp till föreningens Bankgiro: 762 – 4208 alternativt via Swish: 123 441 98 83 senast fyra veckor (eller snarast möjligt om bokning görs med kortare intervall) före uthyrningsdatumet samt uppvisande av påskrivet kontrakt (om inte kassören redan meddelat uthyrningsansvarig att pengarna har nått föreningens konto).

Vid annullering av tecknat kontrakt (senare än fyra veckor före uthyrningstillfället) erlägges halva kontraktsbeloppet. Depositionsavgiften återlämnas om lokal och inventarier återlämnas i städat och fullgott skick, i annat fall behålles hela depositionsavgiften. Skulle större skador uppstå och depositionsavgiften inte räcker som ersättning skall skadan bekostas av hyresgästen.

Innan underskrift läs igenom föreningens hyresregler, se separat flik.

_____________________________________________
Aktuell hemförsäkring är tecknad i (försäkringsbolag)

_____________________________________________
Hyresgästens namn

_____________________________________________
Personnr

_____________________________________________
Gatuadress

_____________________________________________
Postnr                                          Ort

_____________________________________________
Mobil

_____________________________________________
Mailadress

_____________________________________________
Bank

_____________________________________________
Kontonr (inklusive clearings nr)

Återbetalning av depositionen göres till angivet bankkonto inom en vecka från hyresdatumet.

Jag har tagit del av, förstått och godkänner kontraktsbestämmelserna och övriga regler som gäller för lokalen.

……………………………………………………………………………….
Undertecknat av hyresgäst

……………………………………………………………………………….
Undertecknat av ansvarig uthyrare

………………………………………………………
Nyckel överlämnats

………………………………………………………
Nyckel återlämnas i samband med besiktning

Undertecknat kontrakt skickas eller överlämnas så snart som möjligt till: Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby. (Mobil: 070-175 12 83).

Vid min kvittens förpliktar jag mig att:
– Förvara nyckeln på ett betryggande sätt, då en förlorad nyckel medför kostsamma ändringar av låssystemet.
– Inte låna ut, tillverka kopior eller ändra nyckeln.
– Omgående meddela förlust av nyckeln till uthyrningsansvarig.
– På uppmaning uppvisa eller återlämna nyckeln.

Info till kontraktsansvarig i enlighet med riktlinjer enligt GDPR:
Härmed ger jag mitt frivilliga samtycke till att mina personuppgifter kommer finnas tillgängliga för styrelsen i Östra Ljungby Bygdegårdsförening. Personuppgifterna kommer endast finnas tillgängliga inom aktuell förening och sparas innevarande år samt ytterligare tolv (12) månader.

____________      ________          ___________________
Ort                        Datum                Namnteckning