Hyreskontrakt (att printa)

Hyreskontrakt Östra Ljungby Bygdegård (att printa).

 

Bygdegården ”helg” från tor kl 08.00 till lör kl 15.30 alternativt fre kl 08.00 till sön kl 15.30: 2 200 kronor. Om man önskar helguthyrning med tillgång till lokalerna redan från exempelvis onsdagen och torsdagen eller en förlängning av helgen genom att hyra kommande måndag, förutsatt att dagen/dagarna är lediga, är kostnadstillägget 400 kronor per dag.

Vid tecknande av kontrakt för helghyrning erhålles medlemslott (värde 100 kronor) som gäller ett kalenderår med vinstchans till pengar vid dragning. Som medlem tar man också del av bygdegårdens medlemsbrev och inbjudes till de aktiviteter som föreningen arrangerar.

Bygdegården mån-tor: 800 kronor per dag

Studielokal med pentry vardag/helg: 450 kronor per dag.

Deposition 1 000 kronor personer över 25 år och 2 000 kronor för personer under 25 år.

Den som hyr lokalen skall vara myndig och kunna legitimera sig. Hyresgästen skall personligen närvara under hyrestillfället och ansvarar för brandskyddet dvs att utgångar inte blockeras eller att max antal personer (149 st) i lokalen inte överskrids. Hyresgästen skall också ha en tecknad hemförsäkring.

Dessutom skall det ses till att:

– Skador inte uppstår i lokalen eller på inventarier och att informera uthyraren om så skett.

– Kringboende inte blir störda av oväsen, ljud eller nedskräpning.

– Samtliga sopor skall omhändertas såväl inomhus som utomhus (på parkeringsplatsen samlas lätt cigarettfimpar, flaskor etc). Viss källsortering förekommer, se soptunnor på baksidan av bygdegården. DOCK KAN INTE ALUMINIUMBURKAR, PAPPER/PAPPERSFÖRPACKNINGAR ELLER WELLPAPP KASTAS I SOPTUNNORNA PG A PLATSBRIST. HYRESGÄSTEN ANSVARAR SJÄLV FÖR DENNA SORTERING.

– Lokalen blir väl rengjord, låst och återlämnad i gott skick (vänligen se checklista uppsatt på väggen vid diskmaskinen i köket).

– Ingen verksamhet pågår efter klockan 01.00.

Hyresperiod:

Från datum: ……………………………. kl: …….……..

Till datum: ………………………..……. kl: …….……..

Hyresbelopp: ……………….  kronor och deposition: ……………. kronor.

Tillval: Handdukar 50 kronor.

För att få nyckeln utlämnad krävs kvitto på insatt belopp till föreningens Bankgiro: 762 – 4208 alternativt via Swish: 123 441 98 83 senast två veckor före uthyrningsdatumet samt uppvisande av påskrivet kontrakt (om inte kassören redan meddelat uthyrningsansvarig att pengarna har nått föreningens konto).

Vid annullering av tecknat kontrakt (senare än tre veckor före uthyrningstillfället) erlägges halva kontraktsbeloppet. Ev depositionsavgift återlämnas om lokal och inventarier återlämnas i gott skick, i annat fall behålles hela depositionsavgiften. Skulle större skador uppstå och depositionsavgiften inte räcker som ersättning skall skadan bekostas av hyresgästen.

 

 

Skulle verksamheten i lokalen vara störande och bygdegårdsföreningen kontaktas av kringboende bekostas uttryckningen av hyresgästen. Kostnaden för utryckning faktureras av bygdegårdsföreningen.

_____________________________________________
Aktuell hemförsäkring är tecknad i (försäkringsbolag)

_____________________________________________
Hyresgästens namn

_____________________________________________
Personnr

_____________________________________________
Gatuadress

_____________________________________________
Postnr                                          Ort

_____________________________________________
Mobil

_____________________________________________
Mailadress

_____________________________________________
Bank

_____________________________________________
Kontonr (inklusive clearingsnr)

 

Återbetalning av depositionen göres till angivet bankkonto inom en vecka från hyresdatumet.

Jag har tagit del av, förstått och godkänner kontraktsbestämmelserna och övriga regler som gäller för lokalen.

……………………………………………………………………………….
Undertecknat av hyresgäst

 

……………………………………………………………………………….
Undertecknat av ansvarig uthyrare

………………………………………………………
Nyckel överlämnad

………………………………………………………
Skall vara återlämnad

………………………………………………………

Undertecknat kontrakt skickas eller överlämnas så snart som möjligt till: Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby. (Mobil: 070-175 12 83).

 

Vid min kvittens förpliktar jag mig att:

  • Förvara nyckeln på ett betryggande sätt, då en förlorad nyckel medför kostsamma ändringar av låssystemet.
  • Inte låna ut, tillverka kopior eller ändra nyckeln.
  • Omgående meddela förlust av nyckeln till uthyrningsansvarig.
  • På uppmaning uppvisa eller återlämna nyckeln.