Hyresregler

Stora salen

Samma regler som hemma gäller!!

Endast personer som är myndiga får hyra lokalen och både hyresbelopp och depositionsavgift erläggas före tillgång till lokalen.

Då du som hyr/lånar lokalerna för fest eller annan verksamhet gäller exakt samma regler som vid hyra av en lägenhet. Du ansvarar för att lokalen tas om hand på bästa sätt, du ansvarar för att dina gäster sköter sig och du ansvarar för att grannarna runt omkring inte blir störda.(hyreslagen §§ 24 och 25)

I kommentarer till hyreslagen står följande:

 • 24 Hyresgästen har ansvar för att personer som vistas eller bor i lägenheten

(hushållsmedlemmar, gäster, inneboende, personer som utför arbete på lägenhetsinnehavaren bekostnad) Om någon av dem är vårdslös eller försumlig och på så sätt skadar lägenheten svarar hyresgästen för skadan.

 • 25 Man får inte uppträda så man stör eller ofredar andra hyresgäster i tid och otid. Brott mot regler handlar ofta om att man har hög volym på TV eller musikanläggning, skrålar, har högljudda fester eller på annat sätt åstadkommer onormalt hög och störande ljudvolym, dagtid eller nattetid.

 • Från klockan 01.00 får ingen musik eller höga ljud företas i lokalerna och klockan 01.30 utrymt på personer.

Så här går det till (punkt 1-6):

 1. Efter att bokning företagits via mail till gina_widen@hotmail.com skall två kontrakt printas från hemsidan och fyllas i av hyresgäst. Båda undertecknade exemplaren skickas härefter till Östra Ljungby Bygdegård, Att. Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby.
 2. Ett exemplar av kontraktet skickas tillbaka till hyresgästen till den adress som angivits i hyreskontraktet.
 3. Kontrakt och kvittoutdrag från hyrestagarens bank (utvisande att hyresbelopp finns insatt på Bygdegårdens konto) medtages vid hämtning av nyckel. För att bokningen skall gälla måste depositionsbeloppet (hyresgäst över 25 år: 1 000 kr och hyresgäst under 25 år: 2 000 kr) för hyran ha nått föreningens Bankgiro: 762 – 4208 alternativt Swish: 123 441 98 83 senast tre veckor före uthyrningsdatum.
 4. Hyresgäst kvitterar vid hämtning av nyckel (kvittensen behålls av hyresvärden). Nyckel kan hämtas hos någon av följande kontaktpersoner (ring för överenskommelse): Makarna Finnberg, Gökgatan 2, 264 71 Östra Ljungby, tel: 0435-215 15, Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby, mobil: 070-175 12 83 eller Helene Knutsson, Pilagatan 1 A, 264 71  Östra Ljungby, mobil: 070-882 49 47. I samband med att nyckel hämtas visas lokaler och genomgång av checklista för städning.
  I samband med återlämnande av nyckel företas städbesiktning.
 5. Hyresvärd kvitterar när nyckeln återlämnas och lämnar kvittens till hyresgästen.
 6. Avbokning. Vid avbokning måste detta ske minst tre veckor före uthyrningshelgen, annars debiteras hyresgästen halva hyresbeloppet (för en helg inkl kök är beloppet 1 100 kronor). Vid avbokning måste detta göras med en personlig kontakt, telefonkontakt eller mail som kan bekräftas av uthyrningsansvarig (således kan inte avbokning göras via sms eller intalande på telefonsvarare).