Hyresregler (att printa)

Stora salen

Klicka här för att printa: Hyresregler Östra Ljungby Bygdegård

Samma regler som hemma gäller!!

Endast personer som är myndiga får hyra lokalen och både hyresbelopp och depositionsavgift erläggas före tillgång till lokalen.

Då du som hyr/lånar lokalerna för fest eller annan verksamhet gäller exakt samma regler som vid hyra av en lägenhet. Du ansvarar för att lokalen tas om hand på bästa sätt, du ansvarar för att dina gäster sköter sig och du ansvarar för att grannarna runt omkring inte blir störda.(hyreslagen §§ 24 och 25)

I kommentarer till hyreslagen står följande:

 • 24 Hyresgästen har ansvar för att personer som vistas eller bor i lägenheten

(hushållsmedlemmar, gäster, inneboende, personer som utför arbete på lägenhetsinnehavaren bekostnad) Om någon av dem är vårdslös eller försumlig och på så sätt skadar lägenheten svarar hyresgästen för skadan.

 • 25 Man får inte uppträda så man stör eller ofredar andra hyresgäster i tid och otid. Brott mot regler handlar ofta om att man har hög volym på TV eller musikanläggning, skrålar, har högljudda fester eller på annat sätt åstadkommer onormalt hög och störande ljudvolym, dagtid eller nattetid.
 • Från klockan 01.00 får ingen musik eller höga ljud företas i lokalerna och klockan 01.30 utrymt på gäster.

Så här går det till (punkt 1-6):

 1. Efter att bokning företagits via mail till gina_widen@hotmail.com skall två kontrakt printas från hemsidan och fyllas i av hyresgäst. Båda undertecknade exemplaren skickas härefter till Östra Ljungby Bygdegård, Att. Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby.
 2. Ett exemplar av kontraktet skickas tillbaka till hyresgästen till den adress som angivits i hyreskontraktet.
 3. Kontrakt och kvittoutdrag från hyrestagarens bank (utvisande att hyresbelopp finns insatt på Bygdegårdens konto) medtages vid hämtning av nyckel. För att bokningen skall gälla måste hyreskostnad och depositionsbelopp ha nått föreningens Bankgiro: 762 – 4208 alternativt Swish: 123 441 98 83 senast fyra veckor före uthyrningsdatum.
  Avdrag på depositionen görs med: 
  2 000 kr – Kostnad för utryckning av styrelsemedlem på grund av utlöst brandlarm samt tillkommer  belopp avseende kostnad för obligatorisk återställning/besiktning av brandlarm utförd av fackman.
  2 000 kr – om verksamheten i lokalen skulle vara störande och bygdegårdsföreningen kontaktas av kringboende bekostas utryckningen av hyresgästen.
  2 000 kr – Om hjärtstartaren är oplomberad (utan samband av akutskede)
  500 kr – För ombesiktning på grund av dåligt utförd städning.
  500 kr – Felsortering av sopor
 4. Hyresgäst kvitterar vid hämtning av nyckel (kvittensen behålls av hyresvärden). Nyckel kan hämtas hos någon av följande kontaktpersoner (ring för överenskommelse): Gina Widén Horvat, Södra vägen 10 B, 264 71 Östra Ljungby, mobil: 070-175 12 83 eller Helene Knutsson, Pilagatan 1 A, 264 71  Östra Ljungby, mobil: 070-882 49 47. I samband med att nyckel hämtas visas lokaler och genomgång av checklista för städning.
  I samband med återlämnande av nyckel företas städbesiktning.
 5. Hyresvärd kvitterar när nyckeln återlämnas och lämnar kvittens till hyresgästen.
 6. Avbokning. Vid avbokning måste detta ske minst fyra veckor före uthyrningshelgen, annars debiteras hyresgästen halva hyresbeloppet. Vid avbokning måste detta göras med en personlig kontakt, telefonkontakt eller mail som kan bekräftas av uthyrningsansvarig (således kan inte avbokning göras via sms eller intalande på telefonsvarare).