Bygdegårdsföreningens styrelse

 

Ordförande
Försäkringsansvarig
Miljöansvarig
Jim Andersen
Mobil: 070-977 39 01
jim@omtakeri.se

Vice ordförande
Kulturansvarig
Therése Dumas
Mobil: 073-100 71 17
therese.dumas@yahoo.se

Kassör
Anna-Greta Grankvist
Mobil: 073-035 54 65
annagreta.grankvist@gmail.com

Sekreterare
Uthyrningsansvarig
Informations- & dataansvarig
Gina Widén Horvat
Mobil: 070-175 12 83
gina_widen@hotmail.com

Övriga ledamöter
Flemming Jensen
Mobil: 070-438 21 30
jensen.bolestad@telia.com

samt även festaktivitetsansvarig
Helene Knutsson
Mobil: 070-882 49 47
hellen_k@live.se

Mihalj Horvat
Mobil: 070-175 12 82
mihalj_horvat@hotmail.com

Suppleanter
Gunnar Nilsson
6943nilsson@telia.com

Johannes Widén
Mobil: 076-824 39 55
jpwiden90@yahoo.se

Suzanne Kyrklund
Mobil: 073-568 90 70
suzannekyrklund@hotmail.com

HEDERSMEDLEM FR O M 2018
/Byggansvarig
Ronny Finnberg

Ungdomsverksamhetsansvarig
Sandra Malm
Mobil: 070-966 45 29
sandra.malm@stidsvig.eu