Miljöcertifiering

MILJÖDIPLOM 1
MILJÖCERTIFIERINGSARBETE I ÖSTRA LJUNGBY BYGDEGÅRD PÅBÖRJADES 2016-11-22

Miljöarbete på bygdegårdarna runt om i Sverige

Östra Ljungby bygdegårdsförening skall bidra till ett lokalt hållbart miljöarbete genom hushållning av resurser och kretsloppstänkande. Miljöfrågorna är en naturlig del vår verksamhet.

Upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering skall ske på ur miljösynpunkt bästa sätt.

Styrelsens mål är att ha tydlig informera gentemot hyresgästerna så att de lätt kan ta ansvar för sin del av vår miljöpolicy.

Vårt mål är att utarbetad miljöpolicy kontinuerligt skall förbättras.