Ungdomsföreningens styrelse

Ordförande
Sandra Malm

Mobil: 070-966 45 29
Mail: sandra.malm@stidsvig.eu

Vice ordförande
Ingrid Jensen

Sekreterare
Linda Jönsson

Kassör
Petra Hägne

Ledamot
Robert Nilsson
_ _ _

Revisorer
Ulrika Håkansson
Eva Svensson

VILL DU VARA MED OSS?
TVEKA INTE – DU BEHÖVS!

KONTAKTA SANDRA FÖR MER INFO

VI HAR CIRKA 6-7 MÖTEN OM ÅRET