Bli medlem

Medlemskap erhålles genom att sätta in årssavgiften på bankgironr 458-7093. Medlemsinformation skickas till den e-postadress du anger.

OBS ange vid inbetalning vem som betalar så att medlemsskapet registreras på rätt person.

Enskild person: 100kr
Familj: 200 kr