Föreningen

Ratans bygdegårdsförening är en ideell förening med drygt 50 medlemmar. Vi arbetar målinriktat med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård. Gården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder mysiga och lättillgängliga lokaler för uthyrning.

Vi driver den här sommaren idéellt Storsands Caming, Ratans Gästhamn och Ratans Quick Stop (ställplats för 4 husbilar) åt Robertsfors Kommun. Detta gör vi för att få ihop ekonomin för att behålla och reparera Bygdegården.