Historik

Huset byggdes omkring 1780 och användes då som hamnkrog. Under 1900-talet har här bedrivits både hotell- och caféverksamhet.

2009 bildades Ratans bygdegårdsförening och huset köptes in.